eMotion Magic Mirror

Emotion Magic Mirror

eMotion Magic Mirror

 

Vedle toho, že eMotion Magic Mirror dokáže upoutat pozornost tím, že je zrcadlem, které interaktivně promítá obsah a umí interagovat na základě rozpoznávání obrazu, jeho velká síla spočívá ve sběru dat o návštěvnících prodejny a jejich chování, která mohou sloužit ke zlepšování obchodních výsledků.

 

eMotion Magic Mirror je na první pohled docela běžné interierové zrcadlo. V několika ohledech je však p ece jen něčím zvláštní. Co je to? První odlišností je, že toto zrcadlo má pod povrchem integrovaný displej a dokáže na sobě zobrazovat libovolný digitální obsah. To samo o sobě vytvá í nové možnosti komunikovat v retailu zajímavým způsobem a na novém médiu (na zrcadle). To však ještě není zdaleka vše, protože mimo to eMotion Magic Mirror využívá umělé inteligence a na základě rozpoznávání obrazu (p ed zrcadlem) dokáže bleskově vy- hodnocovat informace o lidech, kte í stojí p ed ním. Rozezná jejich pohlaví, věk, náladu, tato data dokáže vyhodnotit v reálném čase a na jejich základě okamžitě interaktivně zareagovat (nap íklad p ehrát na svém povrchu cílené reklamní sdělení).