Podmínky

Autorské právo a používání obsahu:

Autorská práva a další práva k materiálům na této internetové stránce jsou vlastnictvím společnosti UGO! Media, s.r.o. Jste oprávněni si prohlížet, stahovat a reprodukovat materiály na této internetové stránce pouze pro vaši interní informaci za předpokladu, že 1) u nich uchováte veškerá upozornění a názvy obsažené v originálních materiálech, 2) budete obrázky používat pouze s okolním textem, který se k obrázkům vztahuje, a 3) použijete následující oznámení o autorském právu: „© UGO! Media, s.r.o. Veškerá práva vlastníků autorských práv a dalších práv jsou vyhrazena.“ Materiály na této internetové stránce nesmí být dále zveřejňovány ani obchodně využívány bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti UGO! Media, s.r.o. Nesmíte dát žádnou část této internetové stránky k dispozici na jiné internetové stránce, ať již ve formě hypertextového odkazu na Internetu nebo jinak. Tato internetová stránka a její obsah nesmí být použity pro tvorbu jakékoliv databáze ani nesmí být uchovávány (zcela nebo zčásti) v databázích pro přístup váš nebo jakékoliv třetí osoby, ani pro distribuci jakékoliv databáze obsahující celou internetovou stránku nebo její obsah nebo její část.